OGRODNICTWO

Zainteresowane osoby znajdą tutaj informacje dotyczące naszej uczelni spraw bieżących i naszego roku

Ogłoszenie

[[[[[[[[[Proszę o wprowadzanie danych personalnych w profilu takich jak imię i nazwisko pomoże to w dodawaniu do grup. Została też dodana opcja w profilu pod zakładka dodatkowe pola. Uzupełnienie danych w opcjach profilu ułatwi dodawanie do grup.]]]]]]]]

#1 2012-01-13 22:30:06

 reyzer

Administrator

8779695
Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2011-11-16
Posty: 16
Punktów :   

skółkarstwo kolo 3 ściąga

ROZMNARZANIE HETEROWEGETATYWNE-OKULIZACJA
Istota rozmnażania : #Przy rozmnażaniu heterowegetatywnym udział biorą  dwie rzadzie trzy rośliny które łonczymy ze sobą w wyniku okulizacji(oczkowania)lub przez szczepienie #Hetero- oddzielnie, rozne #Otrzymujemy nową roślinę posiadającą cechy podkładki jak i odmiany szlachetnej Podkładka-jest to roślina na ktorej zakłada się oczka lub szczepi odmianę szlachetną. Podkładka stanowi u nowej rośliny system korzeniowy, szyjkę korzeniową i część pnia. Odmiana szlachetna-roślina o pewnych cechach użytkowych lub walorach estetycznych. Poprzez połączenie odm.szlachetnej z podkładką możemy wpływać i modyfikować pewne cechy: -na siłę wzrostu dzrew  -na system korzeniowy i jego wielkość a tym samym na wymagania glebowe rośliny(podkladki otrzymane wegetatywnie o słabym wzroście mają bardzo słabo rozwiniety system korzeniowy wymagają gleb żyznych) -ziększenie mrozoodporności dzrzew
PODKŁADKI: -nie ma idealnych podkladek  -mogą wydawać odrosty korzeniowe i ciernie
-powodują występowanie choroby-raka bakteryjnego(antypka -odporna, czereśnia ptasia nie odporna) -może zmniejszać podatność dzrzew na występowanie różnych chorob lub szkodnikow (mszyce korzeniowe) -może przyspieszać wchodzenie dzrzew w okres dojrzewania *na podkł. wegetatywnych drzewa owocują  w i roku po posadzniu *na podkł. generatywnych 5 lat po posadzeniu -wpływa na dł. okresu wegetacji *wczesne pojawienie się owocownp: czereśnia *powoduje przemarzanie odm.szlachetnej -zwiększa u d.owocowych masę owoców -może modyfikować sklad chemiczny owocow *zw. zawartość cukrów a zm. zaw. kwasów *wpływ na wybarwienie owoców -niektóre typy podkładek wykazują niezgodność fizjlogiczną z odm. szlachetną(rośnie przez rok lub 8 lat ale później wyłamuje się w miejscu łączenia) W przypadku wystąpienia niezgodności fizjologicznej między podkładką a odmianą szlachetną stosuje się tzw. pośrednią (10-5-15cm)
Odmianą pośrednią jest odmiana wykazująca dobrą zgodność fizjologiczną z konkretną podkładką. na jednym pniu 2 rośliny agrest pożeczka róże .Głogi dla jarząbów (nie odwrotnie). Pigwa -grusze, rośliny ozdobne. Jarzębiny -irgi, jarząby, aronie Ze względu na siłe wzrostu podkładki dzielimy na; -silnie rosnące –półkarłowe –karłowe -superkarłowe
OKULIZUJEMY W LECIE!! #przed okulizacją obcinamy wszystkie pendy #Oczkujemy na gładkiej powierzchni #W czasie okulizacji i przed zabiegiem ważna jest czystość(higiena).Przed okulizacją wycieramy pnie żeby noże się nie tepiły i nie brudziły. Pnie podkładek wyciera się z kurzu w ówczas gdy okulizacja  jest wykonuwana w pewnej odległości od ziemi5-20cm-OKULIZACJA NISKA Na pniu nie musimy wycierać. W szkolkach ważne jest : -odchwaszczenie -warunki pogodowe -zaopatrzenie szkółki w zrazy
ZRAZY -pendy odmian szlachetnyck, tegoroczne długopendy. Pobieramy je z sadów zraźnikowych ,nie owocujące i nie kwitnące. Przez kwiaty mogą przejść choroby, infekcje. Zapylenie innym pyłkiem -zjaw. rozszczepienia cech. #lokalizacja sadów zraźnikowych powinny rosnąć w odpowiedniej odległości od roślin tego samego gatunku lub tej samej odmiany(izolacja przestrzenna) najlepsze jakościowo oczka na zrazach znajdują  się w części środkowej. W części nasadowej sąza stare w cz. wierzchołkowej za młode. Oczko do okulizacji powinno zawierać jeden nierozwinięty pąk z którego musi wybić pąk. W przypadku niektórych gatunków (u drzew owocowych)na pendach tegorocznych mogą wytworzyć się  pąki kwiatowe np.: wisnia brzoskwinia, są one nieporządane.
METODY OKULIZACJI 1.Na przystawkę(chip-budding) -okulizacja w literę  -najpowszechnie stos.metoda -drzewa owocowe -b.dobre efekty okulizacji roż -uniwersalna-nie ma konieczności odstawania kory od drzewa9brak aktywności miazgi)pozwala na wykorzystywanie jej w różnych terminach -możemy okulizować w połowie lipca do końca sierpnia –początek września-okulizacja Głowna –wczesną wiosną ok.10 kwietnia wykonujemy okulizację tzw. oczkiem żywym lub oczkiem śpiącym(pąk musi być w stanie nierozwiniętym-czy żywy czy martwy) -okulizacyjne tarczki pobieramy z żywych pendów na wiosnę –pendy pobrać w okresie zimy, przechowujemy je w chłodni 2.W literę T -wymaga aktywności miazgi dlatego morze być wykonywana w ściśle określonych terminach od 2 poł lipca do poł. Sierpnia. 3.Okulizacja na krzyż  -rozcięcie kory na podkladkę gdy pączki na zrazie są bardzo grubenp:aesclusb.d.pączki 4.Ok.w odwruconą literę T -w rejonach dużej ilości opadów -u roślin po nacięciu płaczą  np.: winogron 5.Okulizacja pierścieniowa w dudkę  -wykonywana gdy kora oddziela się od drewna  orzech włoski ,kasztan jadalny -możliwa do wykonywania tylko w okresie intensywnej aktywności miazgi 6.Okulizacja włatkę
Wybór sposobu okulizacji zależy od : -pory wykonania okulizacji -aktywności miazgi dla różnych gatunków od maja do września –gatunku -wielkości pąków -wydajności okulizacji -dostępności pracowników -ilości gatunkow które mamy w szkułce do zokulizowania
Warunki przyrastania oczek (co decyduje że oczka zrastają się z podkładką):  -intensywny wzrost podładek (zab. agrotechniczne nawożenie) -dociśnięcie tarczki do pnia -zabezpieczenie przed wyschnięciem i zalaniem
Zapobieganie wyłamywania się okulantow(młodych roślin wyrastających z oczek): -zakładanie oczek od strony wiejących wiatrow (w pl.wieją z płd.zachodu) -prowadzenieczopowe drzewek -stosowanie podpór (bambusy) przywiązywanie młodych nie zdrewniałych roślin
SZCZEPIENIE Polega na połonczeniu i zrośnięciu dwuch roślin w taki sposób aby rosły i funkcjonowały jako jeden organizm. W procesie zaszczepienia udział biorą dwa niezależne komponęty . #Zraz-część którą zaszczepiamy (fragmęt pendu) #Podkładka-część na której szczepimy(zapewnia system korzeniowy i część pnia) najczęściej stanowią ją siewki ukorzenione  lub nie ukorzenione sadzonki z fragmetem. Korzenia Szczepienie  -stosuje się w celu uzyskania nowych interesujących form roślin np:placzące formy drzew i krzewow  -jest to metoda kosztowna stosowana gdy inne metody zawodzą np.:u jodły przez nasiona i szczepienie.
W procesie zrastania komponentów wyróżnia się następujące etapy: -wytworzenie kalusa przez miazgę zraza i podkładki  w miejscu zetkniecia się ich i wypełnienie przez komórki parenchymatyczne szczelin między komponentami odrożnicowania się komórek  wytworzonego kalusa i podjęcie przez niego f-cji tk. Twórczej  i wytworzenie mostka kambialnego, łączącego miazgi zraza i podkładki. Wytworzenie przez kambium nowych tkanek przewodzących ,łonczących elemety przewodzące obu komponentów.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRAWIDŁOWE ZROŚNIECIE ZRAZA Z PODKŁADKĄ: -zgodność anatomiczna i fizjologiczna  -warunki zewnętrzne (dostęp tlenu temp.7-27oC odpowiednio wysoka wilgotność powietrza) -odpowiednie stadium aktywności fizjologicznej zraza i podkładki -jakośc podkładki(do szczepienia wykorzystuje się materiał najwyższej jakości,podkładki stosuje się ze względu na grubość szyjki korzeniowej6-8;8-10>10-12cm najlepsze  -zdrowotność roślin z których pobiera się zrazy i podkładkę. Komponenty dobieramy do siebie pod wzglendem grubości
WYBÓR PODKŁADEK: -w szkółkarstwie ozdobny szczepi się formy i odmiany danego gatunku  na tym samym gatunku. W przypadku szczepienia dwuch różnych roślin jako podkładki wybiera się gatunki blisko spokrewnione o podobnych cechach morfologicznych.
Cechy dobrej podkładki: -przystosowanie do różnych warunkow glebowych i klimatycznych(duża odporność na mróz0 -odporność na choroby i szkodniki -dobrze rozwiniety system korzeniowy -łatwe rozmnażanie Podkładka  wpływając na zraz decyduje o sile wzrostu wczesności i obfitości kwitnienia długotrwałości  oraz odporności na choroby i mroz i szczepu.
Wybór zrazów: -zrazy pobierane z roślin matecznych o cechach typowych dla danej odmiany lub formy. -pendy wykorzystywane na zrazy to pendy tegoroczne dobrze ulistnione, bezlistne pendy zeszłoroczne lub pendy 2-3letnie -rośliny o karłowym wzroście pendy 2-3letnie
Cechy zrazow: -pendy zdrowe i dobrze rozwiniete -w pełni turgoru w momęcie pobierania -dla roślin zimozielonych zrazy pobiera się tuż przed wykonanie zabiegu -nie można przechowywać
SPOSOBY SZCZEPIENIA 1.Przez stosowanie: -wykonuje się gdy zraz i podkładka są jednakowej grubości -podstawą przy wyborze sposobu jest średnica obu komponętow -oba komponęty przycina się ukośnie pod tym samym kontem i przykłada do siebie. -powierzchnie cięcia powinny ściśle do siebie przylegać aby miazga zraza i podkładki stykały się ze sobą  -miejsce szczepienia smaruje się pastą ogrodniczą i obwiązuje wiązadłem -szczepienie z języczkie wykonu je się gdy pendy sącienkie co zwiększa powierzchnię zetknięcia się obu elemętów np.:analiza doniczkowa -termin; *przed rozpoczęciem wegetacji *zimą  *na wiosnę -szczepienie jabłoni i grusz
2.Szczepienie na przystawkę -gdy zraz jest niewiele cieńszy od podkładki -podkładkę przycina się poziomo lub lekko ukośnie i z boku wycina się fragment drewna taki aby do powierzchni cięcia dopasować zraz który jest przycięty ukośnie -wykonuje się wiosną:przed ruszeniem pąkow,w 2 połowie lata oraz szczepienie w szklarni -modyfikacje-szczepienie w przystawkę boczną
3.Szczepienie na przystawkę boczną : -zraz składa się z dolnej części podkładki -tak samo jak na przystawkę  -sposobem tym rozmnaza się gatunki iglaste i niektóre zimozielone liściaste -jako zrazy wykorzystuje się wierzcholek pendu dł.4-5cm -miejsce szczepienia smaruje się pastą i onwiązuje folią -u iglastych nie smarujemy pastą bo mają żywicę.
Wyróżniamy następujące sposoby: #Szczepienie na przystawkę boczną za korę(zraz zdecydowanie cieńszy w literę T) #Sz.na p.b. języczkiem #Szcz. w klin: -wykonuje się gdy zraz jest cieńszy od podkładki  -dolną część zraza przycina się w klin -podkładkę przycina się poziomo w miejscu gdzie nastąpi szczepienie i wycina się zboku tójkątne zagłębienie  równe klinowi zraza. -oba komponenty łonczy się ze sobą smaruje mąścią ogrodniczą i obwiązuje wiązadłem -termin zima lub wiosna #SZ. w szparę boczną- -przy szczepieniu roślin iglastych i zimozielonych liściastych -zrazy w dolnej części przycinamy klinowato i wstawiamy do szpary wyciętej u dołu  podkładka tak aby jego miazga przynajmniej z jednej strony stykała się z miazgą podkładki -wykonuje się zimą lub wczesną wiosną lub w 2 połowie lata w szklarni
4.Szczepienie prze zbliżenie(ablaktacja) -u roslin słabo rosnących  lub o cienkich delikatnych pendach, -zraz w momencie szczepieni zostaje połonczony z rośliną mateczną do całkowitego zrośnięcia się z podkładką . -w celu wykonania szczepienia wokół rozmnażanej rośliny sadzi się lub dołuje rosnące w pojemnikach podkładki -na podkładce w miejscu szczepienia odcina się pasek kory o dł.kilku cm podobne cięcie wykonuje się na pendzie przeznaczonym na zraz -oba komponenty łonczy się dotykając a następnie zawiązujemy -po zrośnieciu się pendow podkladki przycinamy nad a zraz pod miejscem szczepienia -szczepienie wykonujemy w okresie wzrostu rośliny od wiosny do jesieni.
5.Szczepienie w korzeń -wykonuje się na krzewach i pnączach (powojniki) -podkładkę stanowi fragment korzenia dł.6-10cm na który szczepi się 2-4 pąkowy zraz sposobem w klin, przez stosowanie lub na przystawkę  -zimą i tylko w szklarni -szczepy wiąże się w pęczki 50-100sztuk umieszcza się w wilgotnym piasku o tęperaturze7oC do czsu wytworzenia kalusa(2 miesiące)w tym okresie zabliznione szczepy przechowuje się w temp. 2-4oC do wiosny.
6.Szczepienie w rozszczep ze ściętym wierzchołkiem podkładki -u iglakow podkładką są 3 letnie siewki -klinowatościęty zraz  -wiąże się
7.Szczepienie zimowe  -jest procesem pozwalającym na produkcje roślin w okresie zimy -szczepienie wykonujemy metodą przez stosownie lub w klin w okresie 2 poł. lutego do1poł.marca -u lilaków topoli wierzb, pigwowca japońskiego, drzew owocowych(jabłoń, grusza śliwa żadziej czereśnia)oraz niektórych iglastych  -po połonczeniu zaszczepione podkładki przechowuje się  w temp.16-18oC przez okres 2 tygodni lub wtemp.11-13oCprzez 3 tyg.(tworzenie tk. kallusowych)po tym okresie szczepy przenosi się do chłodni i pozostawia do momętu wysadzenia na pole

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
comcraft download bez androida www.tibia-cheats.pun.pl mechanizmy socjalizacyjne pokaz jak wyglada szescian probe 2.5 czujnik polozenia walu